Sala d’estudi

Capacitat: 30 persones

Material: 3 ordinadors, pissarra, taules i cadires