Sala d’actes

Capacitat: 100 persones

Material: equip de so, projector, pantalla, escenari, focus, micròfons i cadires.