Rocòdrom

OBJECTIUS

Volem habilitar un rocòdrom intern a la segona planta de l’equipament del Casal. Potenciant així un moviment d’escalada a nivell de barri i  fomentar un oci alternatiu entre el jovent. Es vol també, donar opció a tots i totes les joves del Guinardó a un tipus d’esport com l’escalada, que no pot practicar-se sempre en llocs propers i que té un cost elevat.

Un altre punt clau és fomentar l’autonomia i autogestió de els i les joves a través de la auto-construcció d’aquest boulder.

HORARIS

La construcció del Rocòdrom està prevista per iniciar-se el mes de juny del 2017. La comissió Rocòdrom del Casal es reuneix els dimarts a les 19:30h i està oberta a que tothom que vulgui hi participi!

Un cop construït, el Rocòdrom estarà obert tots els dies en horari d’obertura del Casal i serà obert a totes les joves del barri i rodalies i gratuït.