Projecte

El CASAL DE JOVES GIRAPELLS és un projecte juvenil del barri del Guinardó. Des del projecte del casal es vol promoure la participació juvenil i l’exercici de la ciutadania gràcies a l’articulació dels i les joves a partir de l’associacionisme.

Volem facilitar les eines necessàries a les joves de la zona per tal que s’empoderin i que siguin capaces de dur a terme els seus propis projectes, treballar per al seu barri i gestionar una oferta de lleure i oci alternatiu!

Per tal d’assolir aquesta finalitat, treballem a través de comissions puntuals, sempre de manera assembleària, a fi de poder realitzar totes les activitats que es proposin a l’inici de curs i d’altres noves iniciatives que sorgeixin al llarg del mateix de manera més espontània.

OBJECTIUS GENERALS

  • Donar suport a iniciatives juvenils col·lectives i individuals
  • Generar espais d’intercanvi entre els i les joves
  • Fomentar un desenvolupament comunitari
  • Potenciar la implicació de persones i col∙lectius en la gestió del Casal
  • Fomentar el treball en xarxa entre les persones i col·lectius del Casal i el barri
  • Promoure la generació cultural
  • Oferir assessorament i recursos juvenils tant per a joves com per a associacions i col·lectius juvenils
  • Obrir l’espai al barri i als i les joves d’aquest
  • Fer els espais representatius de la vida que hi ha a dins del Casal
  • Impulsar la sostenibilitat ambiental, social i econòmica