Hort

OBJECTIUS

Aquest projecte d’hort dins del Casal de Joves ens permetrà crear una xarxa de joves amb interessos comuns, treballar col·lectivament, acostar els joves a la natura cuidant i treballant la terra i també crear un ambient de relaxació que proporciona el treball de tenir cura de les plantes. Volem aprendre a gestionar un hort urba, formar-nos en usos medicinals de les plantes i sobretot, aprendre a valorar l’esforç que comporta produir aliments.

HORARI

El grup d’hort es reuneix els dimecres a les 18:15h al Casal de Joves. Tot i així l’espai de l’hort està obert per a venir a fer-hi feina sempre que es vulgui dins dels horaris de l’equipament.