Com ens organitzem?

orginterna

L’organització interna del Casal de Joves vol ser un reflex del model de gestió associativa pel qual apostem. En aquest sentit, i en correspondència amb els valors i les línies generals del Casal, l’apoderament de les persones joves que participem en la gestió del mateix és una condició indispensable que marca el model d’organització. Apoderament que s’ha d’entendre des d’una perspectiva personal i educativa de desenvolupament de les aptituds democràtiques i participatives així com des d’una perspectiva política on els i les joves serien agents actius de polítiques de joventut al barri.

ASSEMBLEA OBERTA (dilluns a les 20:30h)

L’assemblea del Casal és el principal espai de decisió del projecte. Tots els assumptes que afectin el Casal son debatuts i acordats en aquesta. La periodicitat de l’assemblea serà quinzenal (els dilluns) i estarà formada per les joves que participem del Casal així com les entitats i col·lectius juvenils que en fem ús.

GRUPS

Dins del casal de joves, les persones amb un centre d’inetrès comú s’ajunten en Grups on treballen per a desenvolupar un projecte més concret d’acord amb les seves motivacions. La seva organització interna la decideixen les seves membres i són grups autogestionats, tots i que econòmicament vinculats al casal. S’entén que la seva activitat és anual.Cada grup té mínim una vocal a les assemblees obertes.

Els grups actius actualment són:

  • HORT
  • ROCÒDROM
  • MÚSICA

 

COMISSIONS

Per una organització més òptima del casal de joves, existeixen diferents comissions que assumeixen tasques específiques. Poden ser comissions puntuals, per a algun acte o activitat, o comissions fixes anualment. Actualment les comissions fixes són:

  • COCO: s’encarrega de la feina logística i gestora de l’equipament i el projecte.
  • Estètica: s’encarrega de coordinar l’estètica dels diferents espais de l’equipament, per fer-lo més de totes!