Biblioteca Judith Scott

Capacitat: 40-50 persones

Material: marcs de fotos, taules i cadires